Ủy ban nhân dân – Ủy ban MTTQ Việt Nam – Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Tân Định tổ chức tuyên truyền Luật an ninh mạng, dự án Luật Đặc khu

Nhằm nâng cao nhận thức thức, hiểu biết của nhân dân trên địa bàn phường về tầm quan trọng của an ninh mạng, sự cần thiết, mục đích ban hành và ý nghĩa của Luật An ninh mạng và dự thảo Luật Đặc khu.

Ngày 22/10/2018, Ủy ban nhân dân – Ủy ban MTTQ Việt Nam – Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Tân Định tổ chức tuyên truyền luật an ninh mạng, dự án luật đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt, Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc (gọi tắt là Luật Đặc khu) tại Hội trường UBND phường Tân Định.

Thành phần tham dự gồm có Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, Trưởng, phó 09 Ban công tác Mặt trận Khu phố, Cảnh sát khu vực, Ban chấp hành các đoàn thể số lượng hơn 60 người. Báo cáo viên : Luật sư Trần Thị Ngọc Nữ – Chi hội trưởng chi hội luật sư bảo vệ quyền trẻ em TPHCM.

Qua buổi tuyên truyền nâng cao nhận thức trong hệ thống chính trị, từ đó giúp cho công tác tuyên truyền, vận động trong nhân dân đạt hiệu quả, góp phần đấu tranh phản bác lại các luận điệu bịa đặt, xuyên tạc của các thế lực thù địch về nội dung của Luật An ninh mạng và dự thảo Luật đặc khu góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giữ bình yên cuộc sống

Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tân Định