Quận 1 tổ chức sinh hoạt chuyên đề Nghị quyết 54 về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM cho cán bộ Mặt trận Tổ quốc quận 1

Chiều 24/01, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận 1 tổ chức hội nghị sinh hoạt chuyên đề Nghị quyết 54/2017/QH14 về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM cho gần hơn 100 cán bộ Mặt trận quận, phường, khu phố, Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam quận 1 và các cơ sở tôn giáo trên địa bàn quận 1.

Nguyên Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM Trần Du Lịch báo cáo quá trình hình thành Nghị quyết 54/2017/QH14 gắn liền với việc giải quyết những vấn đề tồn tại để xây dựng TPHCM văn minh, hiện đại, đi đầu trong công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Báo cáo viên Trần Du Lịch nêu rõ Nghị quyết 54 của Quốc hội với tinh thần tạo điều kiện để TPHCM tăng nguồn thu, phát triển vì cả nước cho phép việc thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM đảm bảo tuân thủ cương lĩnh của Đảng, Hiến pháp 2013, trường hợp có quy định khác nhau về cùng một vấn đề giữa Nghị quyết này với luật, nghị quyết khác của Quốc hội thì áp dụng quy định của Nghị quyết này.

4 nội dung cơ bản của Nghị quyết 54 phân quyền cho thành phố về quản lý đất đai, quản lý đầu tư, quản lý tài chính – ngân sách nhà nước; cơ chế ủy quyền và thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức thuộc Thành phố quản lý. Cụ thể, HĐND thành phố quyết định chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa từ 10 ha trở lên; HĐND thành phố quyết định chủ trương đầu tư các dự án nhóm A sử dụng ngân sách thành phố; HĐND thành phố đề xuất Chính phủ xem xét, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định thí điểm tăng mức thuế hoặc thuế suất, không quá 25% so với mức hiện hành đối với một số hàng hóa chịu thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế bảo vệ môi trường; HĐND thành phố quyết định áp dụng trên địa bàn về phí, lệ phí; Chủ tịch UBND TPHCM được ủy quyền cho Chủ tịch UBND cấp huyện thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn; Chủ tịch UBND cấp huyện được ủy quyền cho Chủ tịch UBND cấp xã trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn; HĐND thành phố quyết định bố trí ngân sách Thành phố để chi thu nhập bình quân tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức ngoài việc thực hiện chi trả thu nhập tăng thêm theo quy định của pháp luật hiện hành với mức không quá 1,8 lần mức lương ngạch bậc, chức vụ; mức thu nhập cho các chuyên gia, nhà khoa học, tài năng đặc biệt của Thành phố do HĐND thành phố quy định; thành phố sắp xếp lại bộ máy…

Báo cáo viên cũng thông tin Nghị quyết 54 có hiệu lực thi hành từ 15/1/2018, Thành ủy TPHCM đã có nghị quyết về chương trình hành động, HĐND thành phố có nghị quyết để triển khai, UBND TPHCM tổ chức thành lập 9 nhóm công tác khẩn trương hình thành những đề án cụ thể, lấy ý kiến góp ý đưa vào cuộc sống. Nghị quyết 54 được Chính phủ sơ kết sau 3 năm thực hiện.

                                                                   Mai Thùy