Quận 1 tổ chức Hội nghị Tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định 217-QĐ/TW, Quyết định 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (Khóa XI); Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 23/10/2013 của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM

Ngày 31/10/2018, Ủy ban nhân dân quận 1 – Ủy ban MTTQ Việt Nam quận 1 phối hợp tổ chức tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định 217-QĐ/TW, Quyết định 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (Khóa XI) về giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, chính quyền của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị – xã hội (QĐ 217, 218); Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 23/10/2013 của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM về thực hiện Quy chế “Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giám sát cán bộ, công chức, đảng viên ở khu dân cư”. Tham dự có đồng chí Triệu Lệ Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM.

Đồng chí Triệu Lệ Khánh, PCT UBMTTQ Thành phố phát biểu tại Hội nghị-min

  Trong 5 năm (2014 – 2018), Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận và 10 phường phối hợp các tổ chức đoàn thể chính trị – xã hội tiến hành 393 cuộc giám sát phòng, ban, đơn vị sự nghiệp, bệnh viện, Công an, Quân sự… về các lĩnh vực quản lý hành chính nhà nước, thực hiện dân chủ ở cơ sở, thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững, cải cách thủ tục hành chính, công tác tiếp dân… Qua đó, các kiến nghị của Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị – xã hội được lãnh đạo các cơ quan các cấp chủ động, chỉ đạo khắc phục, chấn chỉnh những thiếu sót được đoàn giám sát chỉ ra. Các nội dung trả lời kiến nghị của nhân dân được trả lời cụ thể, rõ ràng…

Ký kết liên tịch

Bên cạnh đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận 1 đã tổ chức 5 hội nghị phản biện xã hội và lấy ý kiến nhân dân với nội dung: Dự thảo Đề án “Xây dựng đường nhạc TPHCM”; “Khu ẩm thực thí điểm kinh doanh có thời gian tại đường Nguyễn Văn Chiêm và Công viên Bách Tùng Diệp”; phương án “Quản lý và sử dụng vỉa hè trên địa bàn Quận 1; kế hoạch lấy ý kiến người nhân dân việc mở rộng phố đi bộ Bùi Viện và có nhiều ý kiến đồng thuận…

  Việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM được Ủy ban MTTQ Việt Nam 10 phường tuyên truyền sâu rộng các nội dung của chỉ thị đến các tầng lớp nhân dân bằng nhiều hình thức đa dạng, như mô hình “Giám sát của người dân qua phiếu cung cấp thông tin”, tạo điều kiện cho người dân phát huy quyền làm chủ trong việc đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh…

Tại hội nghị, đại diện Ủy ban nhân dân quận 1 và Ủy ban MTTQ Việt Nam quận 1 ký kết liên tịch phối hợp giám sát giữa Ủy ban nhân dân và Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng các đoàn thể quận 1 năm 2019.

Khen thưởng các tập thể cá nhân

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Triệu Lệ Khánh đề nghị trong thời gian tới, Quận 1 tiếp tục quán triệt các văn bản của Trung ương, Thành phố… liên quan đến công tác giám sát và phản biện; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về công tác giám sát, phản biện đến lực lượng nòng cốt, công chức… và các tầng lớp nhân dân; phối hợp với HĐND, các ban của quận ủy trong việc giám sát, phản biện; giải quyết kịp thời các kiến nghị của nhân dân…

Dịp này, Ủy ban nhân dân quận 1 trao Giấy khen cho 10 tập thể và 11 cá nhân đã có thành tích trong “Tổng kết 5 năm thực hiện tốt Quyết định 217, 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị (Khóa XI) và Chỉ thị số 19-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM trên địa bàn Quận 1”.

Quang Vinh