Phường Phạm Ngũ Lão – Thực hiện công tác chăm lo, vận động Thanh niên trúng tuyển lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ Công an nhân dân và tham gia Hội trại “Tòng quân” giao quân năm 2019

Hội đồng nghĩa vụ quân sự của phường phối hợp cùng ban ngành đoàn thể, Công an, Quân sự phường, cấp ủy 7 khu phố tổ chức thực hiện vận động, chăm lo thanh niên trúng tuyển NVQS năm 2019 như sau :

Phối hợp bộ phận tư pháp phường tổ chức 02 buổi tuyên truyền Luật nghĩa vụ quân sự sâu rộng từ Cấp ủy, Chi bộ, Chính quyền, các ban ngành đoàn thể, các tổ chức quần chúng và các tầng lớp nhân dân, thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ nhận thức rõ về việc thi hành nghĩa vụ quân sự bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, xây dựng nền Quốc phòng toàn dân là nghĩa vụ thiêng liêng cao cả.

Lãnh đạo phường tặng quà cho thanh niên NVQS

Các thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự phường phối hợp với Cấp ủy Chi bộ, các ban ngành, đoàn thể, ban điều hành khu phố, tổ dân phố và Cảnh sát khu vực tuyên truyền, vận động thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự chấp hành lệnh gọi nhập ngũ theo quy định của pháp luật. Tổ chức họp mặt thanh niên trao tặng quà thăm hỏi, động viên gia đình và 17 thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự.

Lãnh đạo phường tặng quà cho thanh niên NVQS

Ngày 20/02/2019 phường đảm bảo 100% chỉ tiêu giao quân và chăm lo 108.400.000 đ/17 thanh niên trong đó 01 em thực hiện nghĩa vụ Công an.

ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM PHƯỜNG PHẠM NGŨ LÃO