Bản tin Lễ Kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2018)

Thực hiện Công văn số 93/MTTQ-BTT ngày 16/5/2018 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 1 về việc phối hợp tuyên truyền 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2018);

 

Nhằm học tập và làm theo tư tưởng của Người về thi đua ái quốc và phát huy truyền thống yêu nước, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức, khơi dậy sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đưa phong trào thi đua yêu nước lên tầm cao mới, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, phấn đấu xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh.

Ngày 11/6/2018, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Bến Thành đã tổ chức lễ Kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc.

 

Trong buổi lễ bà Hoàng Lê Huyền Nga – Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường đã thông qua công trình thi đua chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc.

Nhằm chào mừng lễ kỷ niệm Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Bến Thành còn trao tặng 06 chiếc xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường, trị giá 12.000.000 đồng. Ban Thường trực mong muốn phần quà ý nghĩa này sẽ tạo điều kiện cho các em học sinh khó khăn hiếu học có cơ hội tiếp tục đến trường, cũng như khích lệ, động viên các em tiếp tục vươn lên trở thành những học sinh chăm ngoan, học giỏi

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Bến Thành