Quận 1 tổ chức Hội nghị quán triệt học tập Chỉ thị 05-CT/TW

Quận 1 tổ chức Hội nghị quán triệt học tập Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2016.

Toàn cảnh hội nghị

Ngày 23/6/2016, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận 1 tổ chức hội nghị quán triệt học tập Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tổ chức sinh hoạt chuyên đề học tập Bác về “Nêu cao tinh thần trách nhiệm, phong cách gương mẫu, nói đi đôi với làm” cho Ban Thường trực, cán bộ chuyên viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận, Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 10 phường, Ban Công tác Mặt trận 66 khu phố

Báo cáo viên hội nghị là Thạc sỹ Nguyễn Minh Hạnh – Nguyên Trưởng khoa Xây dựng Đảng Học viện Cán bộ Thành phố – Báo cáo viên cấp Thành phố.

Báo cáo viên báo cáo chỉ thị và sinh hoạt chuyên đề

Đồng thời phát động trong các cơ quan, đơn vị, thành viên MTTQ quận, phường, cán bộ công chức và Nhân dân tham gia viết bài cảm nhận về một nội dung tâm đắc nhất trong quá trình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thời gian viết bài cảm nhận bắt đầu từ ngày 24/6 đến 15/7/2016 : Các cơ quan, đơn vị, tổ chức thành viên và MTTQ 10 phường phát động, tổ chức cho toàn thể cán bộ công chức, đoàn viên, hội viên và Nhân dân tham gia viết bài cảm nhận. Từ ngày 16/7 đến 22/7/2016 : Các đơn vị thực hiện chấm sơ khảo và chọn mỗi đơn vị ít nhất 10 bài đạt yêu cầu gửi về MTTQ quận. Từ ngày 26/7 đến 10/8/2016 Quận chấm bài dự thi. Kết quả sẽ được công bố và trao giải thưởng trong hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong hệ thống Mặt trận quận – tháng 9/2016.