Ủy ban MTTQ Việt Nam quận 1 tổ chức tập huấn Quy định 1374 của Ban Thường vụ Thành ủy

Ngày 27/7/2018, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận 1 tổ chức hội nghị tập huấn Quy định 1374-QĐ/TU ngày 01/12/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy về quy trình giải quyết thông tin phản ánh liên quan đến tậpthể, cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước cho hơn 70 đại biểu là trưởng các Ban tư vấn, các đoàn thể chính trị – xã hội Quận 1, thành viên tổ giám sát, tổ dư luận xã hội, thường trực Ủy ban MTTQ Việt  Nam 10 phường, ban Công tác Mặt trận 66 khu phố trên địa bàn quận.

Các đại biểu tham dự tập huấn

Báo cáo viên là Ông Lý Ngọc Thạch, Ủy viên thường trực, Trưởng ban Dân chủ Pháp luật Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố cho biết thông tin để xem xét, xử lý tập thể, cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước có từ 4 nguồn : ý kiến của cử tri; hoạt động giám sát của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp của thành phố; thông tin phản ánh, khiếu nại, tố cáo của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân; phản ánh qua cơ quan báo chí.

Bốn nguồn thông tin trên tập trung vào 5 nhóm hành vi : vi phạm về thực hiện chức trách, công vụ; vi phạm về thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ ở các cơ quan, tổ chức có liên quan; vi phạm về công tác tổ chức, cán bộ; vi phạm về khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo; vi phạm về phòng, chống, tham nhũng, lãng phí.

Tuy nhiên, nội dung phản ánh mà Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận xem xét là có cơ sở xem xét, xử lý tập trung vào nhóm hành vi vi phạm : về thực hiện chức trách, công vụ; vi phạm về khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Quang Vinh