Thông tin liên hệ

Ðịa chỉ: 35 Phùng Khắc Khoan, phường ÐaKao, quận 1
Ðiện thoại: 08.38.296.854
Email: mttq.q1@tphcm.gov.vn

STTBộ phậnSố ĐT nội bộ
1Văn phòng, Thi đua khen thưởng0 hoặc 10
2Chủ tịch11
3Phó chủ tịch Thường trực (Phụ trách Dân tộc - Tôn giáo, Đối ngoại nhân dân)12
4Phó chủ tịch (Phụ trách giám sát, phản biện, truyên truyền và dư luận xã hội)13
5Phó chủ tịch (Phụ trách Phong trào, VHXH)14
6Chuyên viên phụ trách VHXH15
7Chuyên viên phụ trách Phong trào, Dân tộc - Tôn giáo, Đối ngoại nhân dân, Tổ chức cán bộ16
8Chuyên viên phụ trách Dân chủ Pháp luật17
9Kế toán18
10Thủ quỹ 19