Phường Bến Thành – Tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Vào lúc 08 giờ ngày 03 tháng 8 năm 2018 Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam phường Bến Thành tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ Bảy Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đến Ban Công tác Mặt trận 6 khu phố đoàn viên, hội viên và nhân dân phường.

Toàn cảnh hội nghị nghe triển khai NQTW7

Báo cáo viên Bùi Thị Thúy Hiền – Phó trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy quận 1 đã thông tin trình hình an ninh chính trị trong tháng 6 và triển khai Nghị quyết số 26-NQ-TW về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, Nghị quyết số 27-NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp, Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội đã được thông qua trong Hội nghị lần thứ bảy khóa XII của Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Đồng chí Bùi Thị Thúy Hiền, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy Quận 1 triển khai NQTW7 đến các đảng viên

Hội nghị đã giúp cán bộ Mặt trận, hội viên, đoàn viên và nhân dân hiểu sâu cũng như nắm vững các nội dung về chủ trương, quan điểm của Đảng trong công tác xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu về tiên chuẩn, phẩm chất đạo đức, năng lực hoàn thành nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay; cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp và cải cách chính sách bảo hiểm xã hội… góp phần đưa Nghị quyết của Đảng  đi sâu vào đời sống nhân dân

Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bến Thành