HỘI NGHỊ GIAO BAN CHUYÊN ĐỀ QUÝ 2/2020 VÀ TẬP HUẤN GIÁM SÁT CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ TRẬT TỰ XÂY DỰNG THEO CHỈ THỊ 23 CỦA BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ỦY

Ngày 25/6/2020, Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 1 tổ chức hội nghị giao ban chuyên đề quý 2/2020 và tập huấn giám sát công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng theo Chỉ thị 23-CT/TU ngày 25/7/2019 của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM.

Hội nghị giao ban chuyên đề quý 2/2020 và tập huấn giám sát công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng theo Chỉ thị 23-CT/TU ngày 25/7/2019 của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM

Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Trần Hữu Nghĩa, Phó Trưởng ban Dân chủ – Pháp luật Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; đại diện Ban Thường trực, các ban tư vấn Ủy ban MTTQ Việt Nam, Trưởng các tổ chức chính trị – xã hội, Văn phòng HĐND-UBND, Đội Thanh tra địa bàn Quận 1; đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam, Ban Thanh tra nhân dân 10 phường và 66 Ban CTMT khu phố…

Theo báo cáo của các phường, các phòng ban chức năng và qua giám sát của MTTQ các cấp: Trước khi có Chỉ thị 23-CT/TU ngày 25/7/2019, Quận 1 có 28 công trình xây dựng vi phạm (24 không phép, 4 sai phép). Trong tháng 3 và 4/2020, toàn quận có 5 công trình xây dựng vi phạm (1 không phép, 4 sai phép). Tỷ lệ giảm 82,14%.

Đến nay, Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 1 đã hướng dẫn MTTQ Việt Nam 10 phường thành lập 66 Tổ giám sát việc thực hiện Chỉ thị 23-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng.

Hưởng ứng đợt thi đua 200 ngày chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam, Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 1 đã đăng ký thực hiện Công trình phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành các quy định pháp luật về trật tự xây dựng, tiến độ đăng ký đến tháng 9/2020, kéo giảm ít nhất 75% các công trình xây dựng không phép, sai phép mà không bị xử lý so với 6 tháng đầu năm 2019 (trước khi có Chỉ thị 23); thành lập và nâng cao hiệu quả hoạt động của các Tổ giám sát công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn dân cư.

Tại hội nghị, Phó Trưởng ban Dân chủ – Pháp luật Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Trần Hữu Nghĩa tập huấn các nội dung cơ bản của Chỉ thị 23-CT/TU; hoạt động giám sát của MTTQ các cấp hiện nay; quy trình thực hiện giám sát công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng; vai trò, vị trí, chức năng nhiệm vụ của thành viên tổ giám sát tại các khu phố; chú ý 2 nội dung trọng tâm trong giám sát công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng là tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về đất đai, quy hoạch, xây dựng và giám sát việc thực hiện công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng; thực hiện vai trò giám sát của MTTQ giúp bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người dân, tuyên truyền, vận động, thuyết phục hộ dân thực hiện đúng quy định pháp luật;…

Phó Trưởng ban Dân chủ – Pháp luật Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Trần Hữu Nghĩa tập huấn các nội dung cơ bản của Chỉ thị 23-CT/TU

Hội nghị cũng lắng nghe chia sẻ kinh nghiệm của các đại biểu trong công tác giám sát về trật tự xây dựng, công tác vận động nhân dân và phản ánh các trường hợp vi phạm pháp luật đến chính quyền; ghi nhận 10 ý kiến liên quan kiến nghị đối với cán bộ, công chức các cơ quan nhà nước có thẩm quyền đảm bảo chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật; tuyên truyền rộng rãi đến người dân thực hiện đúng thủ tục hành chính khi xây dựng, sửa chữa nhà; cải cách hành chính đảm bảo nhanh chóng cấp giấy phép xây dựng cho người dân; thông tin nơi thu gom xà bần, vật dụng cũ để người dân liên hệ…

TA.