Nhớ lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là yêu nước,...

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh là người đặt nền móng cho công tác thi đua, khen thưởng phát triển và đổi mới...

Quận 1 Học tập, nghiên cứu chuyên đề tác phẩm của Chủ tịch Hồ...

Căn cứ kế hoạch số 34/KH-MTTQ-BTT ngày 09/6/2017 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận 1 về việc...

Học tập tinh thần tiết kiệm của Bác Hồ

Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bàn Tuyên ngôn Độc lập khai sinh nước Việt...

Quận 1 Tổ chức Hội nghị tuyên truyền bán hàng thương hiệu Việt năm...

Nhằm đưa sản phẩm hàng Việt, chất lượng cao, giá cả ổn định do các doanh nghiệp Việt Nam sản xuất đến tận tay...

Block title

thành phố hồ chí minh
mist
27 ° C
27 °
27 °
100%
0kmh
75%
T7
30 °
CN
27 °
T2
28 °
T3
28 °
T4
28 °