Quận 1 triển khai tình hình an ninh trật tự trên địa bàn quận cho hệ thống Ủy ban MTTQ Việt Nam quận 1

Thực hiện hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh và được sự thống nhất của Cấp ủy quận 1.

Sáng ngày 27/9/2017, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 1 tổ chức Hội nghị triển khai tình hình an ninh trật tự trên địa bàn quận cho hệ thống Ủy ban MTTQ Việt Nam quận 1.

Tham dự hội nghị có đồng chí Lưu Bình Long, Chuyên viên Ban Tuyên giáo Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố. Chủ trì hội nghị là đồng chí Nguyễn Thị Hiếu, Ủy viên Ban Thường vụ quận ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận 1

Triển khai tại Hội nghị, đồng chí Lê Công Chí, Đội trưởng Đội An ninh nhân dân Công an quận 1 báo cáo tình hình an ninh chính trị và tăng cường công tác tuyên truyền đấu tranh đối với các hoạt động trái phép trên địa bàn quận 1

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Hiếu, Ủy viên Ban Thường vụ quận ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận 1 chủ trì hội nghị đã đề nghị Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam 10 phường, Trưởng ban Công tác Mặt trận 66 khu phố là lực lượng chính trị nòng cốt tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân trên địa bàn phường nhằm chủ động nắm tình hình, kịp thời phát hiện và phản ánh đến cơ quan chức năng những trường hợp tham gia hoạt động trái phép tại địa bàn dân cư

Đồng chí Lưu Bình Long, Chuyên viên Ban Tuyên giáo Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố và đồng chí Nguyễn Thị Hiếu, Ủy viên Ban Thường vụ quận ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận 1 Chủ trì hội nghị.

Đồng chí Lê Công Chí, Đội trưởng Đội An ninh nhân dân Công an quận 1.

Toàn cảnh hội nghị